כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

בקרת חשבונות מים

חיסכון באנרגיה כולל גם חיסכון בהוצאות המים של הארגון. מים הם משאב יקר שיש בו מחסור במדינת ישראל. חיסכון בצריכה ועלויות המים של הארגון מתחיל בבקרה שוטפת והדוקה על הצריכה והוצאות המים באמצעות בדיקה שוטפת של חשבונות המים של הארגון המתקבלים מתאגידי המים או מבעל הנכס המושכר.

כאשר לארגון יש הוצאות מים גבוהות וריבוי חשבונות מים נושא בקרת הצריכות וההוצאות המים מחייב מערכת מקצועית המצויידת בכלי ניתוח מתקדמים.
לבדיקת חשבונות החשמל יש שתי מטרות מרכזיות:
א. לוודא שחשבונות המים מדויקים ולפעול לקבלת החזרים במקרה של מציאת חיובי יתר מספק המים.
ב. להוות כלי ניהולי ממדרגה ראשונה לניתוח צריכות המים בארגון כבסיס לניהול האנרגיה וההתייעלות האנרגטית בארגון.

גדיר הנדסה מעניקה שירות של בקרת צריכה והוצאות מים מעל 10 שנים. בין הארגונים נמנים משרדי ממשלה וגופים מוסדיים, עיריות ומועצות, רשתות קמעונאיות ועוד.

שירות בקרת צריכה והוצאות המים כולל את הפעילויות הבאות:

 • הקמת בסיס נתונים ממוחשב לצריכות והוצאות המים של הארגון לפי היח' הארגוניות. בסיס הנתונים המאפשר לצפות בכל חשבון מים היסטורי ולהציג דוחות וגרפים תקופתיים ברמת הצרכן הבודד, היחידה הארגונית וכלל הארגון.
 • קליטת חשבונות המים מספק/י המים של הארגון.
 • הזנת החשבונות למערכת מומחה (מערכת "יובל") שהינה מערכת אינטרנטית ייעודית שפותחה בגדיר הנדסה ככלי מרכזי לבדיקה וניתוח של חשבונות המים של לקוחותינו.
 • הפיכת חשבונות המים השוטפים לחשבונות קלנדריים (מה- 1 ועד ל- 30/31 לכל חודש).
 • בדיקת נכונות החשבונות ופנייה לספק המים לבירור בכל חשד לחיוב יתר.
 • בדיקת מגמות בצריכת המים בארגון ע"י השוואה לצריכת המים בחודש הקודם ולחודש המקביל אשתקד.
 • איתור חריגים בצריכת המים בארגון ובירור הסיבות לכך.
 • ביצוע אופטימיזציה של תעריפים.
 • מעקב אחר צרכני מים חדשים שנוספו או הוסרו לארגון.
 • הפקת דוחות מעקב חודשיים ושנתיים.
 • ייעוץ בכל הקשור להתחשבנות פנימית בחשמל מול צרכנים פנימיים, שוכרים וכד'.

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך ללא כל התחייבות בנושא בקרת צריכה והוצאות המים של ארגונך, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט את השירות על כל היבטיו ויתרונותיו.