כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

Menu

הפקת חשבונות חשמל

גדיר הנדסה מפיקה חשבונות חשמל לצורך חיוב צרכני משנה כגון שוכרים. החיוב מתבצע על בסיס קריאות הצריכה ותעריפי החשמל וגדיר הנדסה מורידה את כל "כאב הראש" הנלווה להכנת חשבונות החשמל ומענה שוטף לשאלות הצרכנים המחוייבים.