כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

ייעוץ בנושא ייצור עצמי של חשמל מתאים פוטו-וולטאיים

גדיר הנדסה מסייעת לארגונים הבוחנים ייצור עצמי של חשמל באמצעות תאים פוטו-וולטאיים לבצע סקר שטחים/גגות למיפוי הפוטנציאל הקיים להתקנת מערכות. בנוסף, אנו עורכים בדיקת כדאיות כלכלית ראשונית ומסייעים בתכנון וליווי הפרויקט.