כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

ייעוץ במעבר לשימוש בגז טבעי

עם התפתחות צנרת הולכת הגז הטבעי בישראל, יותר ויותר ארגונים שוקלים לעבור לשימוש בגז טבעי במקום השימוש במקורות אנרגיה יקרים ומזהמים יותר כגון מזוט, גפ"מ או דלקים. גדיר הנדסה מסייעת לארגונים הבוחנים מעבר לשימוש בגז טבעי לבצע בדיקת כדאיות כלכלית ראשונית, להבין מה נדרש לשנות או להכין לקראת המעבר ומהן ההשפעות ההיקפיות של המעבר על הארגון.