כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

Menu

ייעוץ בנושא רכישת חשמל מספק פרטי

יותר ויותר ארגונים עוברים לרכש חשמל מספק חשמל פרטי. גדיר הנדסה מסייעת לארגונים הבוחנים מעבר לספק חשמל פרטי לבצע בדיקת כדאיות כלכלית ראשונית, להכין את פרופיל צריכת החשמל הנוכחי והעתידי על פי דרישת הספקים הפרטיים, לאתר ספקי חשמל בעלי יתירות ואשר פרופיל הצריכה של הלקוח מתאים להם  ולנהל משא ומתן מיטבי עם הספקים לקראת סגירת הסכם אספקה.