מדרשת רופין

חברת גדיר הנדסה מחשבת ומפיקה את כל חשבונות החשמל החודשיים של מאות הסטודנטים במעונות. לקריאה נוספת על מניית חשמל מרחוק לשוכרי משנה