כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

Menu

מחשבון אנרגיה

מחשבון לחישוב צריכת אנרגיה שנתית בארגון

סוג האנרגיה יחידת מדידה צריכה שנתית
חשמל קוט"ש
מזוט טון
סולר ליטר
גפ"מ טון
גז טבעי MMbtu
בנזין ליטר
סה"כ אנרגיה טשע"נ
קיימת חובת ביצוע סקר אנרגיה חמש-שנתי (לפי התקנות)
קיימת חובת מינוי ממונה אנרגיה (לפי התקנות)