כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

Menu

מימון פרוייקטים ומענקים

משרדי ממשלה שונים כגון משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האנרגיה מפרסמים מעת לעת תכניות מענקים לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית. גדיר הנדסה מסייעת לארגונים בזיהוי פרויקטים להתייעלות אנרגטית, בהכנת המסמכים הטכנו-כלכליים הנדרשים להגשת הבקשה למענק ובכלל זה הכנת תרשימים, ביצוע מדידות הנדסיות ותפעוליות וניתוחי עלות וחיסכון מיישום הפרויקט.

במקרים מסוימים אנו אף מוכנים לממן את מלוא עלות הפרויקט בתמורה לקבלת חלק מהחיסכון בפועל הנובע מיישום הפרויקט.