כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

מערכת למניית חשמל מרחוק

גדיר הנדסה מספקת, מתקינה ומתפעלת מערכות למניית צריכת חשמל בקריאה מרחוק בתקשורת קווית או סלולרית.
מערכות ל
מניית צריכת חשמל בקריאה מרחוק נועדו למדידת צריכת החשמל הפנימית של יחידות ארגוניות, מבנים, קווי ייצור, מכונות וכדומה, או לצורך חיוב שוכרים להם הארגון מוכר חשמל.

גדיר הנדסה מאפיינת יחד עם הלקוח את צרכי מערכת המנייה ואחראית על חיוב השוכרים והפקת חשבונות החשמל החודשיים.

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך ללא כל התחייבות בנושא התקנת מערכת למניית חשמל מרחוק של ארגונך, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט את הפיתרון שלנו למניית צריכת חשמל בקריאה מרחוק על כל היבטיו ויתרונותיו.