מערכת למניית חשמל מרחוק

גדיר הנדסה מספקת, מתקינה ומתפעלת מערכות למניית חשמל מרחוק בתקשורת קווית או סלולרית. מערכות למניית חשמל מרחוק נועדו למדידת צריכת החשמל הפנימית של יחידות ארגוניות, מבנים, קווי ייצור, מכונות וכדומה, או לצורך חיוב שוכרים להם הארגון מוכר חשמל.
גדיר הנדסה מאפיינת יחד עם הלקוח את צרכי מערכת המנייה ואחראית על חיוב השוכרים והפקת חשבונות החשמל החודשיים.

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך ללא כל התחייבות בנושא בקרת צריכה והוצאות המים של ארגונך, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט את הפיתרון שלנו למניית חשמל מרחוק על כל היבטיו ויתרונותיו.