כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

ניהול פרויקטים להתייעלות אנרגטית

לאחר ביצוע סקר האנרגיה יש לתכנן לארגון תוכנית אב מפורטת להתייעלות אנרגטית עם הגדרה ברורה של הפרויקטים שיש ליישם, לו"ז, תחומי אחריות ותקציב.
חברת גדיר הנדסה מסייעת לארגונים בתכנון תוכנית ההתייעלות האנרגטית והפרויקטים שיכללו בה ובניהול יישום והטמעת התוכנית עד להשגת החיסכון בפועל.
לגדיר הנדסה יכולות רבות וניסיון רב בניהול פרויקטים להתייעלות אנרגטית בארגונים רבים. פרויקטים אלו משלבים היבטים טכניים, תפעוליים, תחזוקתיים, כלכליים, משפטיים ועוד ולכן יש חשיבות רבה לניסיון של הגורם המנהל את הפרויקט.

הפעילויות שמבוצעות במסגרת ניהול פרויקטים להתייעלות אנרגטית

  • הכנת תכנון מפורט של הפרויקט הכולל הכנת מפרט טכני, כתב כמויות, שרטוטים וכדומה.
  • הכנת הנספח הטכני למכרז או לבקשות להצעות מחיר וקביעת תנאי הסף.
  • השתתפות בסיור קבלנים ומענה לשאלותיהם והשגותיהם לגבי תכולת ומבנה הפרויקט.
  • סיוע בניתוח ההצעות ובקבלת החלטות לבחירת הספק הזוכה.
  • ניהול וליווי תהליך ביצוע הפרויקט ע"י הספק הזוכה ובקרת איכות לביצוע.
  • מדידת החיסכון בפועל לאחר סיום הפרויקט.

פרויקטים לדוגמא (לחצו על הקישור):

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך ללא כל התחייבות בנושא ביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית בארגונך, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט את השירות על כל היבטיו ויתרונותיו.