נכסי אריאל

חברת גדיר הנדסה מחשבת ומפיקה חשבונות חשמל חודשיים לצורך חיוב שוכרים במספר מבני משרדים אותם מנהלת חברת נכסי אריאל.

לקריאה נוספת על שירותי בקרת צריכת חשמל ומים.