סקר אנרגיה למשרד האנרגיה והמים

ארגונים מבצעים סקרי אנרגיה על מנת לעמוד בתקנה המחייבת של משרד האנרגיה והמים (תקנות מקורות אנרגיה – ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה) לביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים, לכל ארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה, ועל מנת להשיג חיסכון בצריכות והוצאות האנרגיה של הארגון (למחשבון צריכה שנתי לחץ כאן).
חברת גדיר הנדסה מבצעת במסגרת סקר האנרגיה ניתוח מעמיק בתחום ההנדסי, התפעולי והכלכלי של תשתיות האנרגיה בארגון. הסקר מתייחס לצרכני האנרגיה המרכזיים בארגון כגון:
מערכות קור: קירור, מיזוג אוויר ואוורור.
– מערכות חום: קיטור, תנורים, חימום מים.
מערכות כוח: מנועים ומשאבות.
מערכות תאורה: פנימיות וחיצוניות.
מערכות אוויר דחוס.
– מכונות ואמצעי ייצור שונים.
– מערכות מחשוב: מחשבים, חוות שרתים ואמצעי גבוי.

לגדיר הנדסה ידע יחודי וניסיון רב שנצבר לאורך שנים רבות בביצוע מאות סקרי אנרגיה וכן ציוד מדידה מגוון המאפשר לבצע שורה ארוכה של מדידות הנדסיות כגון: מדידות טמפ', לחצים, ספיקות, הספקים וכדומה. מדידות אלו מאפשרות לבחון לעומק את הפעילות הקיימת של תשתיות האנרגיה בארגון ולזהות במדויק את הנקודות בהן אפשר להתייעל אנרגטית. בנוסף למדידות אנו מבצעים ניתוח של צריכות האנרגיה ההסטוריות של הארגון כדי לזהות מגמות בצריכה, התפלגויות בצריכה לפי צרכני אנרגיה שונים, וניתוח צריכות אנרגיה סגוליות.

גדיר הנדסה, כגורם אובייקטיבי לחלוטין ונקי מכל שיקולים זרים, ממליצה בסוף הסקר על שורת המלצות אופרטיביות להתייעלות אנרגטית בארגון ומנתחת את כדאיותם הכלכלית (זמן החזר השקעה). הסקר מאפשר עמידה בתקנות ומהווה בסיס טוב להכנת מפת דרכים ותוכנית עבודה להתייעלות אנרגטית בארגון לשנים הבאות.

גדיר הנדסה מבצעת גם סקרי אנרגיה ייעודיים המתמקדים בתשתית אנרגיה אחת בארגון כגון: סקר למערכת הקיטור, סקר למערכות מיזוג האוויר או סקר למערכות האוויר הדחוס בארגון.