כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

סקר תאורה

גדיר הנדסה מבצעת סקרים למיפוי ותיעוד מצאי תשתיות התאורה (פנימית וחיצונית) בארגון ובכלל זה תיעוד המיקום, הכמות סוג והספק כל גוף תאורה.
לאחר הסקר אנו מגבשים המלצה להחלפת גופי התאורה הישנים בחדשנים תוך ניתוח הכדאיות הכלכלית (זמן החזר ההשקעה הצפוי).