סקר מערכות חום

מערכות חום (קיטור, תנורים, מערכות לחימום מים וכו') הינה בד"כ צרכן גדול של מזוט/סולר/גז.
גדיר הנדסה מבצעת את הבדיקות הבאות למערכות החום בהתאם לתקנות:

  • בדיקת נצילות הבעירה ע"י ניטור הרכב גזי השריפה.
  • בדיקת מערכת הניקוז של הדוד.
  • בדיקת איבודי חום מהמערכת ע"י שימוש במצלמה תרמית.
  • בדיקת תקינות מלכודות קיטור.
  • בדיקת חלופות אחרות למקור האנרגיה ותפוקת החימום הנדרשת.
  • בדיקת האפשרויות להשבת חום שיורי מהמערכת.
  • בדיקת מתאר ההפעלה של כלל המערכת והתאמתו לצרכי הארגון.

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך, ללא כל התחייבות, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט כיצד ניתן להתייעל אנרגטית בארגונך.