כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

פרוייקטים בתחומים אחרים

גדיר הנדסה מלווה ארגונים בניהול מקצועי של פרויקטים להתייעלות אנרגטית כגון: החלפת צ'ילרים ומזגנים ישנים בחדשים, החלפת מערכות הסקה במשאבות חום, התקנת מערכות לבקרת אנרגיה ועוד.

ניהול הפרויקטים כולל: בדיקת היתכנות וניתוח כלכלי, הכנת מפרטים, הכנת מכרזים, סיוע באיתור ובחירת ספקים, פיקוח עליון על הביצוע, בדיקת שיעור החיסכון באנרגיה בפועל ועמידה בתקנים.