כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

Menu

פרויקט יכין-זנלכל

פרויקט התייעלות אנרגטית במערך הקיטור במפעל המזון יכין-זנלכל

גדיר הנדסה ביצעה ניתוח מעמיק של צרכי מערכת הקיטור של המפעל ובחנה את התאמת המערכת הקיימת לצרכי המפעל. בעקבות כך בוצע אפיון מחודש של המערכת וניתוח השינויים הנדרשים במערכת הקיימת על מנת להתייעל אנרגטית. בהמשך הוכנו מפרטים ובחירת ספקים לביצוע השינויים, ליווי בפיקוח עליון של יישום הפרויקט ומדידת החיסכון שהושג בפועל.

מלאו את הפרטים ונשמח לעמוד לרשותכם