פרוייקט שופרסל

 

פרויקט התייעלות אנרגטית בחמישים סניפים של רשת שופרסל

במסגרת הפרויקט ביצענו סקר אנרגיה בכל אחד מהסניפים ואיתרנו את ההזדמנויות לחיסכון במערכות ההקפאה, הקירור, המיזוג והתאורה. לאחר מכן גיבשנו שורת המלצות להתייעלות וניתחנו את כדאיותן הכלכלית. גדיר הנדסה הכינה את כל המפרטים וכתבי הכמויות וביצעה פרויקט להחלפה ושדרוג של חלק מהמערכות כולל מערכות הבקרה שלהן. לאחר מכן בצענו בקרה שוטפת על הירידה בהוצאות האנרגיה של הסניפים הללו והתקבל חיסכון ממוצע של כ- 6% מהוצאות האנרגיה של הסניפים. הפרויקט כלל גם הדרכות לעובדים וגיבוש נהלי עבודה לשימוש ותפעול תשתיות האנרגיה בסניפים והמשך מעקב אחר שימור החיסכון בסניפים.