כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

Menu

פרויקט תרמוקיר

פרויקט התייעלות אנרגטית במערך האוויר הדחוס במפעל מוצרי הבנייה תרמוקיר

גדיר הנדסה ביצעה סקר אנרגיה מקיף וניתוח מעמיק של צרכי האוויר הדחוס של המפעל ובחנה את התאמת המערכת הקיימת לצרכי המפעל. בעקבות כך בוצע אפיון מחודש של המערכת וניתוח השינויים הנדרשים במערכת הקיימת על מנת להתייעל אנרגטית. בהמשך הוכנו מפרטים ובחירת ספקים לביצוע השינויים, ליווי בפיקוח עליון של יישום הפרויקט ומדידת החיסכון שהושג בפועל.

מלאו את הפרטים ונשמח לעמוד לרשותכם