פרוייקט תרמוקיר

 

פרויקט התייעלות אנרגטית במערך האוויר הדחוס במפעל מוצרי הבנייה תרמוקיר

גדיר הנדסה ביצעה סקר אנרגיה מקיף וניתוח מעמיק של צרכי האוויר הדחוס של המפעל ובחנה את התאמת המערכת הקיימת לצרכי המפעל. בעקבות כך בוצע אפיון מחודש של המערכת וניתוח השינויים הנדרשים במערכת הקיימת על מנת להתייעל אנרגטית. בהמשך הוכנו מפרטים ובחירת ספקים לביצוע השינויים, ליווי בפיקוח עליון של יישום הפרויקט ומדידת החיסכון שהושג בפועל.