ייצור חשמל סולרי

גדיר הנדסה מלווה מקצועית ארגונים המעוניינים לבחון את כדאיות המעבר לייצור עצמי של חשמל בתאים פוטו – וולטאים.
הרגולציה בתחום זה די מורכבת וכיום מדובר במסלול של "מונה נטו" שבו הלקוח מספק לעצמו חלק מצריכות החשמל שלו בתעריף הזהה לזה של חברת החשמל.

גדיר הנדסה מסייעת ללקוח לבחון את הכדאיות הכלכלית של פרויקטים מסוג זה ומייעצת בכל הקשור במכרזים, מו"מ עם ספקים וכדומה.