תחנות דלק פז

חברת גדיר הנדסה מחשבת ומפיקה חשבונות חשמל חודשיים לצורך חיוב שוכרים שונים בחלק ממתחמי תחנות הדלק של פז. לקריאה נוספת על מניית חשמל מרחוק לשוכרי משנה