כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

דו"ח צריכת אנרגיה שנתית

דו"ח צריכת אנרגיה שנתית

אחת מהחובות החלות על "ממונה האנרגיה" בארגון מתוקף תקנת משרד האנרגיה (תקנת מקורות אנרגיה) הינה להגיש אחת לשנה, עד לתאריך 31 במרץ, את דוח צריכות האנרגיה השנתית של הארגון בשנה שחלפה. דוח צריכות האנרגיה השנתית מוגש באופן מקוון ע"י באמצעות הטופס המתאים הקיים באתר משרד האנרגיה. הדוח מציג את צריכות האנרגיה של הארגון לפי סוגי אנרגיה: חשמל, מזוט, סולר, דלק, גפ"מ, גז-טבעי ואת הכמות שנצרכה מכל סוג בכל חודש. 

 

הדוח משמש את הארגון לצורך ניתוח כלל צריכת האנרגיה השנתית ובכלל זה לצורף חישוב צריכות אנרגיה סגוליות: לטון ייצור, שעת עבודה או כל גורם תפוקתי אחר. הדוח מאפשר לארגון לזהות מגמות בצריכת האנרגיה, גידול או קיטור ולמצוא בהתאם את הסיבות לכך. הדוח משמש למשרד האנרגיה באמצעי לעקוב אחר צריכות האנרגיה של הארגונים בעלי צריכות האנרגיה הגבוהות בישראל ולקבוע בהתאם גם איל תקנות חלות עליו. איסוף נתוני צריכת האנרגיה מתקבל מחשבונות החשמל של הארגון ומהחשבונות או החשבוניות שמתקבלות מספקי המזוט, הדלקים, הגפ"מ והגז-הטבעי.

מלאו את הפרטים ונשמח לעמוד לרשותכם