כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

התייעלות אנרגטית בישראל

התייעלות אנרגטית בישראל

התייעלות אנרגטית בישראל היא שם כולל לפעולות הנעשות לשם הקטנת כמות צריכת האנרגיה (חשמל, דלקים וגז) הנצרכת בישראל במגזר הציבורי והפרטי ולהגדלת מרכיב הצריכה מאנרגיות מתחדשות (שמש, רוח וכדומה). התייעלות נעשית על ידי שיפור יעילות הצריכה (הנצילות) הקיימת של מערכות אנרגיה שונות כגון: מערכות לחימום, לקירור ומיזוג אוויר, מנועים, משאבות מים, מערכות תאורה וכדומה, והן על ידי הפחתת צריכת האנרגיה או ניהול מיטבי של משאבי האנרגיה, כל זאת תוך שמירה על תפוקה ותפקוד תקינים. התייעלות אנרגטית מאפשרת השגת חיסכון כלכלי מהותי לצד שמירה על סביבה ירוקה ונקייה יותר ועל בריאות הציבור. 

 

בשנת 2020 משרד האנרגיה פרסם תכנית להפחתת צריכות האנרגיה בישראל ולשימוש באנרגיה ירוקה עד שנת 2030. התוכנית מפרטת שורת צעדים מעשיים, יעדים מספריים התוכנית הנוכחית ומציבה יעדים שאפתניים אך מציאותיים, ובראשם: גמילה מלאה ומוחלטת מדלקים מזהמים. היעד בתחום החשמל הוא להגיע לייצור 80% מהחשמל מגז-טבעי וכ- 20% או יותר מאנרגיה מתחדשות ב-2030, תוך סגירה סופית של התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון. היעד בתעשייה הינו כ-95% מהאנרגיה והקיטור הנדרשים ייוצרו בגז-טבעי החל מ-2030. היעד בתחבורה: מעבר הדרגתי למכוניות חשמליות ומשאיות המונעות בגז טבעי, והטלת איסור מוחלט על יבוא מכוניות בדלקים מזהמים החל משנת 2030 

 

לצורך השגת התייעלות אנרגטית בישראל משרד האנרגיה, האחראי על נושא זה מטעם הממשלה, הכין תכנית פעולה מסודרת להפחתת צריכת האנרגיה בישראל ותיקנן מספר תקנות המיועדות לסייע להשגה בפועל של התייעלות אנרגטית בישראל. בין התקנות: 

א. איסור ייבוא לישראל של ציוד בזבזני באנרגיה ואישור ייבוא רק לציוד (לדוגמא גופי תאורה, מזגנים וכדומה) בעלי רמת נצילות גבוהה. לשם כך הפיק המשרד תווית המדרגת את היעילות האנרגטית של ציוד לפי סולם אנרגטי. 

ב. תקנה המחייבת מינוי "ממונה אנרגיה" מוסמך בכל ארגון הצורך מעל רף צריכת אנרגיה מסוים שיהיה אמון על ההתייעלות האנרגטית בארגון. 

ג. תקנה המחייבת ביצוע סקר אנרגיה אחת ל- 4.5 שנים בכ- 1,500 הארגונים בעלי צריכת האנרגיה הגבוהה ביותר בישראל כגון: מפעלים, גופים ממשלתיים, מרכזים רפואיים, מגדלי משרדים, קניונים, אוניברסיטאות, בתי-מלון וכדומה. 

ד. תקנה המחייבת ביצוע בדיקת נצילות תקופתית למערכות מיזוג אוויר ומערכות שאיבה כדי לשפר את הנצילות של צרכנים אלו ולוודא שעומדים לפחות ברף הנצילות המינימלי הקבוע בתקנה. 

 

מהלכים נוספים של המשרד כוללים גם איתור קרקעות וגגות פנויים בנכסים ממשלתיים או נכסים המתוקצבים ע"י הממשלה לצורך הקמת מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל מאנרגיית שמש. כמו כן המשרד מעודד הקמת תחנות כוח סולאריות (בעיקר בנגב ובערבה) והקמת מערכות פוטו-וולטאיות גם במגזר הביתי.

מלאו את הפרטים ונשמח לעמוד לרשותכם