כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

סקר אנרגיה מתחדשת

סקר אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעיים מתמשכים, שאינם מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם. מקורות אנרגיה מתחדשים נבדלים ממקורות אנרגיה כגון דלק מאובנים (נפט, פחם וגז-טבעי), ובמידה מסוימת גם אנרגיה גרעינית, שהשימוש בהם כרוך בהקטנה משמעותית של מאגר האנרגיה הזמינה האצורה בהם. 

מקורות אנרגיה אלה כוללים אנרגיית מים, אנרגיית רוח, אנרגיה סולארית, הפקת אנרגיה מתהליכים ביולוגים, אנרגיה גאותרמית שמקורה במאגר החום הפנימי של כדור הארץ ואנרגיית גאות ושפל כתוצאה מכוחות המשיכה של הירח והשמש. 

כיום מדברים על ארגונים "מאופסי אנרגיה, כלומר ארגונים שכל צריכת האנרגיה שלהם תהיה מייצור עצמי ממקורות אנרגיה מתחדשים ללא תלות בהספקת אנרגיה חיצונית. 

 

סקר אנרגיה מתחדשת מיועד לבחון האם וכיצד הארגון יכול להחליף כל/חלק מצריכת האנרגיה שלו מדלקים וגז בצריכת אנרגיה מתחדשת. סקר אנרגיה מתחדשת מבוצע ע"י מהנדסים מומחים הבוחנים האם התנאים בארגון (מפעל, מרכז רפואי, רשות מקומית וכדומה) מתאימים ומספקים לייצור יעיל של אנרגיה ממקורות מתחדשים. במהלך הסקר נבחנת האפשרות להתקין מערכות פוטו-וולטאיות (סולריות) לייצור חשמל מאנרגיית השמש ע"י איתור שטחים ו/או גגות פנויים בשטחים בגודל מינימלי בהם ניתן להתקין פאנלים (תאים) פוטו-וולטאיים. סקר זה מכונה גם סקר אנרגיה סולארית, כמו כן, ובמידה וקיימת או תהיה קיימת אספקת גז-טבעי לנכס, סקר האנרגיה המתחדשת בוחן היתכנות וכדאיות כלכלית להתקנת מערכת "קוגנרציה", מערכת לייצור חשמל מגז-טבעי וקיטור מהחום הנוצר מתהליך ייצור החשמל. 

בסוף הסקר לאנרגיה מתחדשת מקבל הארגון דוח מפורט הכולל את כל ההזדמנויות של הארגון לייצור עצמי של חשמל מאנרגיה מתחדשת, עלויות, הכנסות צפויות מייצור החשמל וזמן החזר ההשקעה הצפוי.

מלאו את הפרטים ונשמח לעמוד לרשותכם