כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

תקנות מקורות אנרגיה

תקנות מקורות אנרגיה

תקנות מקורות אנרגיה הינו השם הכולל לארבעת התקנות של משרד האנרגיה בתחום של התייעלות אנרגטית. תקנות אלו מחייבות כל ארגון ברגע שהוא עומד ברף המינימלי שך צריכת האנרגיה או של הספק הצרכן כמפורט בכל אחת מהתקנות.

 

להלן ארבעת התקנות הכלולות בתקנות מקורות אנרגיה:

א. תקנה המחייבת מינוי "ממונה אנרגיה" מוסמך לארגון. על פי התקנה כל ארגון הצורך אנרגיה בהיקף של מעל 300 טון שווה ערך נפט לשנה מחוייב במינוי "ממונה אנרגיה" שעבר קורס "ממונה אנרגיה" והינו בעל תעודת הסמכה מתאימה. חברת גדיר הנדסה מעניקה שירות "ממונה אנרגיה" במיקור חוץ לארגונים רבים. ארגונים אלו מבינים ש"ממונה אנרגיה" חיצוני מביא עימו לתפקיד ידע, ניסיון רב, שיטות עבודה וציוד מדידה שאינו קיים בארגון ולכן פעילותו תייצר ערך מוסף משמעותי לארגון בתהליך ההתייעלות האנרגטית. 

"ממונה האנרגיה" אמור לבצע באופן שוטף את הפעילויות הבאות: 

 • מעקב הדוק אחר צריכות והוצאות האנרגיה של הארגון. 
 • ניתוח המגמות בצריכה וחישוב צריכות סגוליות (לפי יח' מוצר, שטח במ"ר, שעת פעילות וכד'). 
 • ביצוע מדידות אנרגטיות שוטפות לבדיקת אופן התפעול ויעילות תשתיות האנרגיה השונות בארגון.
 • זיהוי אמצעי מדידת אנרגיה ומערכות בקרת אנרגיה שכדאי להוסיף לארגון. 
 • זיהוי גורמים שונים בארגון התורמים לאיבוד אנרגיה וטיפול מהיר בהם. 
 • דיווח שנתי למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על צריכות האנרגיה השנתיות של הארגון בהתאם לתקנה המחייבת. 
 • ביצוע הדרכות והשתלמויות לעובדי הארגון בנושא חיסכון באנרגיה. 
 • ייעוץ בבחירת תשתיות אנרגיה חדשות האמורות להירכש. 
 • קביעת נהלים לשימוש יעיל בתשתיות האנרגיה בארגון ומעקב אחר יישומם בפועל. 

 

ב. תקנה המחייבת ביצוע סקר אנרגיה 4.5 שנתי לכל ארגון הצורך אנרגיה בכמות שנתית של מעל 1,250 טון שווה ערך נפט (טשע"נ) ומעלה. ביצוע הסקר אמור להביא בסופו של דבר לעילות להתייעלות אנרגטית להשגת חיסכון בצריכות והוצאות האנרגיה של הארגון. הסקר מהווה למעשה סוג של "בדק בית אנרגטי" לארגון ובמסגרתו מבוצע ניתוח מעמיק בתחום ההנדסי, התפעולי והכלכלי של כל תשתיות האנרגיה המרכזיות בארגון כגון: 

 • מערכות קור: צ'ילרים יט"אות, מזגנים, מערכות קירור, מיזוג אוויר ואוורור וכד'. 
 • מערכות חום: קיטור, תנורים, מערכות לחימום מים כגון דודי הסקה, משאבות חום ועוד. 
 • מערכות כוח: מנועים, משאבות מים, מפוחים ומאווררים. 
 • מערכות תאורה: פנימיות וחיצוניות. 
 • מערכות אוויר דחוס וואקום: מדחסי אוויר ומשאבות וואקום. 
 • מכונות ואמצעי ייצור שונים. 
 • מערכות מחשוב: מחשבים, חוות שרתים ואמצעי גיבוי. 

במהלך הסקר מתבצעת, בהתאם למפרט הטכני של משרד האנרגיה לביצוע סקרים, שורה ארוכה של מדידות הנדסיות נקודתיות ורציפות כגון: מדידות טמפ', לחצים, ספיקות, הספקים וכדומה. מדידות אלו מאפשרות לבחון לעומק את הפעילות הקיימת של תשתיות האנרגיה בארגון ולזהות במדויק את הנקודות בהן אפשר להתייעל אנרגטית. בנוסף למדידות אנו מבצעים ניתוח של צריכות האנרגיה ההיסטוריות של הארגון על מנת לזהות מגמות בצריכה, התפלגויות בצריכה לפי צרכני אנרגיה שונים, וניתוח צריכות אנרגיה סגוליות. 

בסוף הסקר מוצגת על שורת המלצות אופרטיביות וכלכליות להתייעלות אנרגטית בארגון וניתוח כדאיותן הכלכלית (זמן החזר השקעה). הסקר מאפשר עמידה בתקנה ומהווה בסיס טוב להכנת מפת דרכים ותוכנית עבודה שנתית או רב-שנתית להתייעלות אנרגטית בארגון לשנים הבאות. 

 

ג. תקנה המחייבת ביצוע בדיקת נצילות תלת-שנתית לצ'ילרים לכל ארגון שיש ברשותו צ'ילרים בעיבוי מים/אוויר בהספק של 100 טון קירור ומעלה. הבדיקה מבוצעת אך ורק ע"י "בודק מתקני קירור" המוסמך לכך אישית ע"י משרד האנרגיה ומופיע ברשימת הבודקים מורשים באתר המשרד). 

המטרה היא לוודא שהצ'ילרים עומדים לפחות ברף הנצילות המינימלי הקבוע התקנה התלוי בין השאר גם בגיל הצ'ילר, ובמידה וצ'ילר לא עומד בכך יש לבצע לו פעילות מתקנת שתגדיל את נצילותו ותחסוך סכום נכבד לארגון. בסוף הבדיקה מוגש ללקוח ולמשרד האנרגיה דוח מפורט הכולל את כל תוצאות המדידות שבוצעו וחישוב הנצילות של כל צ'ילר שנבדק. 

 

ד. תקנה המחייבת ביצוע בדיקת נצילות 30 חודשית למשאבות מים. התקנה חלה על כל ארגון שיש ברשותו משאבות מים הצורכות חשמל בהיקף של 150 קוט"ש ומעלה לשנה, ע"י "בודק מתקני שאיבה" המוסמך לכך אישית ע"י משרד האנרגיה (ומופיע ברשימת הבודקים המורשים באתר המשרד). 

המטרה היא לוודא שהמשאבות עומדות לפחות ברף הנצילות המינימלי הקבוע בתקנה ובמידה ומשאבה לא עומדת בכך יש לבצע לה פעילות מתקנת שתגדיל את נצילותה. בסוף הבדיקה מוגש ללקוח ולמשרד האנרגיה דוח מפורט עם כל תוצאות המדידות.

 

מלאו את הפרטים ונשמח לעמוד לרשותכם