כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

קורס ממונה אנרגיה

קורס ממונה אנרגיה

אחת התקנות המחייבות של משרד האנרגיה היא חובת מינוי "ממונה אנרגיה" מוסמך בכל ארגון הצורך אנרגיה בהיקף שנתי של לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בשנה (חשמל, דלקים, גפ"ם, גז-טבעי כשיחס ההמרה הוא 1 קוט"ש שווה ל-260 גרם מזוט). "ממונה האנרגיה" הוא העובד שיהיה אמון על נושא ההתייעלות האנרגטית בארגון. על מנת לשמש כ"ממונה אנרגיה" יש צורך בהסמכה של משרד האנרגיה לאחר מעבר בהצלחה של קורס "ממונה אנרגיה". התקנה מאפשרת למשרד האנרגיה לנקוט סנקציות כנגד מפעל או תאגיד שאינו ממלא אחר התקנה. 

 

מטרות הקורס הן לספק למשתתפיו ערכת כלים ייחודית ושלמה בנושאים מגוונים הקשורים לתחום ניהול ושימור אנרגיה, עם דגש מיוחד על יישום טכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרגיה ואנרגיות מתחדשות. באמצעות כלים אלה יוכל בוגר הקורס לגרום לצמצום הוצאות האנרגיה, לחיסכון בשריפת  דלקים, לצמצום פליטת מזהמים וזאת תוך כדי שמירת איכות האנרגיה המסופקת לארגון. 

 

נושאים מרכזיים המועברים בקורס ממונה אנרגיה:

 • מבוא לעולם האנרגיה – מושגי יסוד. 
 • רקע כללי על צריכות האנרגיה בעולם ובישראל. 
 • הרגולציה בישראל בתחום האנרגיה. 
 • מערכות להפקת אנרגיה משריפת דלקים/גז. 
 • מערכות ומתקנים להפקת אנרגיה חשמלית. 
 • מכשירים למדידת וניטור אנרגיה. 
 • מערכות פיקוד ובקרת אנרגיה. 
 • מערכות ומתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת. 
 • מערכות ומתקנים להובלת אנרגיה. 
 • מערכות ומתקנים לאגירה ושימור האנרגיה. 
 • שימור אנרגיה במבנים. 
 • תפקיד ממונה האנרגיה בארגון ונקודות מפתח להצלחתו. 

 

קהל יעד לקורס ממונה אנרגיה כולל: ממוני בטיחות, מנהלי תחזוקה, מנהלי איכות, מנהלי ייצור, מהנדסים בתחום, אנשי אבטחת איכות ובקרת איכות, ועובדים בדרגים טכניים וניהוליים העוסקים בנושאי איכות הסביבה ואנרגיה בארגון. הקורס מועבר במספר מוסדות לימוד בישראל שקיבלו את הסמכת משרד האנרגיה להעביר קורס ממונה אנרגיה. בין המוסדות בהם ניתן ללמוד בקורס ממונה אנרגיה נמנים: מכון התקנים הישראלי, מכללת אפקה, משלב, מכללת סמי-שמעון, מכללת כרמל בטיחות ועוד. 

הקורס נמשך כ- 25 מפגשים שבועיים ואורך הקורס כחצי שנה. בסוף הקורס כל משתתף שעובר בהצלחה את מבחן הסיום זכאי לקבל תעודת "ממונה אנרגיה" מטעם משרד האנרגיה. עלות הקורס הינה 6,000 עד 7,000 ₪ + מע"מ. לצורך חיפוש מידע עדכני לגבי הקורסים הבאים יש להקיש בגוגל: ממונה אנרגיה קורס או קורס ממונה אנרגיה.

מלאו את הפרטים ונשמח לעמוד לרשותכם