בקרת צריכת אנרגיה

הפקה ובקרת חשבונות חשמל

הפקת חשבונות חשמל

מאת:

הפקת חשבונות חשמל

מערכת למניית חשמל מרחוק

מאת:

מערכת למניית חשמל מרחוק

בקרת חשבונות מים

מאת:

בקרת חשבונות מים

בקרת חשבונות חשמל

מאת:

בקרת חשבונות חשמל

סקר צרכני מים

מאת:

על מנת לנהל את צריכות והוצאות המים של הארגון בצורה נכונה ואפקטיבית יש לוודא קודם כל שבסיס הנתונים של הארגון לגבי צרכני המים (כלל מוני המים) של הארגון הוא נכון, מלא ומעודכן. בארגונים מרובה צרכני מים כגון עיריות ומועצות, קיימים עשרות או מאות מדי מים המפוזרים באזור גיאוגרפי נרחב. התכלית של סקר צרכני מים, הנערך […]

סקר צרכני חשמל

מאת:

סקר צרכני חשמל

בקרת חשבונות חשמל ומים

מאת:

בקרת חשבונות חשמל ומים