ISO 50001

התקן הישראלי לניהול אנרגיה 50001-ISO, נועד למסד בארגון את כל התהליכים הקשורים לצריכת האנרגיה במטרה לנהל את השימוש באנרגיה בצורה המיטבית.

במסגרת תהליך ההסמכה יש לבצע סקר אנרגיה, להגדיר נהלים וכדומה. חברת גדיר הנדסה תשמח ללוות את ארגונך בתהליך ההסמכה עד לקבלת התקן.

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך ללא כל התחייבות בנושא הסמכת 50001-ISO, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט את השירות על כל היבטיו ויתרונותיו.