סקר נצילות משאבות ומנועים

משאבות ומנועים הינם בד"כ צרכני חשמל גדולים הפועלים שעות מרובות.
גדיר הנדסה מבצעת את הבדיקות הבאות למשאבות ומנועים כגון:

  • בדיקת נצילות מנועים ומשאבות בהתאם לתקנות (תקנות מקורות אנרגיה – בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה)
  • בדיקת מתאר ההפעלה והתאמתו לצרכי הארגון.
  • בדיקת הכדאיות להחלפת המנוע/המשאבה עקב בעיות נצילות.
  • בדיקת הכדאיות בהתקנת מערכות עזר להקטנת הצריכה (ווסתי תדר וכדומה).

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך, ללא כל התחייבות, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט כיצד ניתן להתייעל אנרגטית בארגונך.