כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

בדיקת נצילות תלת שנתית לצ'ילרים

על פי תקנה מחייבת של משרד האנרגיה, כל ארגון שיש ברשותו צ'ילרים בעיבוי מים/אוויר בהספק של 100 טון קירור ומעלה, מחויב לבצע בדיקת נצילות תלת-שנתית לכל צ'ילר, ע"י "בודק מתקני קירור" המוסמך ע"י משרד האנרגיה (ומופיע ברשימת המורשים לכך באתר המשרד).

המטרה היא לוודא שהצ'ילרים עומדים לפחות ברף הנצילות המינימלי הקבוע התקנה התלוי בין השאר גם בגיל הצ'ילר, ובמידה וצ'ילר לא עומד בכך יש לבצע לו פעילות מתקנת שתגדיל את נצילותו ותחסוך סכום נכבד לארגון. בסוף הבדיקה מוגש ללקוח ולמשרד האנרגיה דוח מפורט עם כל תוצאות המדידות שבוצעו וחישוב הנצילות של כל צ'ילר שנבדק.

לגדיר הנדסה ישנם מספר מהנדסי אנרגיה המוסמכים כ"בודקי מתקני קירור" ע"י המשרד וביצענו כבר מאות בדיקות נצילות לצ'ילרים במבני משרדים, קמפוסים אקדמיים, מרכזים רפואיים, מפעלים, קניונים ועוד.