כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

בקרת חשבונות חשמל

חיסכון באנרגיה מתחיל בבקרה שוטפת והדוקה על צריכות והוצאות החשמל של הארגון. ארגונים מחוייבים בגין צריכת החשמל שלהם במתח גבוה או מתח נמוך ע"י ספק החשמל (חברת החשמל, ספק חשמל פרטי או בעל הנכס המושכר) במבנה תעריפים מורכב הכולל מספר סוגי תעריפים הנקבעים ע"י הרשות לשירותים ציבוריים חשמל. בנוסף, ברוב המקרים חשבונות החשמל אינם קלנדריים ולכן בדיקה נכונה ומעמיקה שלהם אינה דבר טריוויאלי.

כאשר לארגון יש הוצאות חשמל גבוהות וריבוי חשבונות חשמל, נושא בקרת הצריכות וההוצאות החשמל מחייב מערכת מקצועית המצויידת בכלי ניתוח מתקדמים.
לבדיקת חשבונות החשמל יש שתי מטרות מרכזיות:
א. לוודא שחשבונות החשמל מדויקים ולפעול לקבלת החזרים במקרה של מציאת חיובי יתר ע"י הספק.
ב. להוות כלי ניהולי ממדרגה ראשונה לניתוח צריכות החשמל בארגון כבסיס לניהול האנרגיה וההתייעלות האנרגטית בארגון.

גדיר הנדסה מעניקה שירות של בקרת צריכה והוצאות חשמל לארגונים רבים מעל 30 שנה. בין הארגונים נמנים משרדי ממשלה וגופים מוסדיים, עיריות ומועצות, חברות תקשורת, חברות דלק, רשתות קמעונאיות ועוד.

שירות בקרת צריכה והוצאות חשמל כוללת את הפעילויות הבאות:

 • הקמת בסיס נתונים ממוחשב לצריכות והוצאות החשמל של הארגון על פי "עץ החשמל" הארגוני. בסיס הנתונים המאפשר לצפות בכל חשבון חשמל היסטורי ולהציג דוחות וגרפים תקופתיים ברמת הצרכן הבודד, היח' הארגונית וכלל הארגון.
 • קליטת חשבונות החשמל מספק/י החשמל של הארגון.
 • הזנת החשבונות למערכת מומחה (מערכת "יהל") שהינה מערכת אינטרנטית ייעודית שפותחה בגדיר הנדסה ככלי מרכזי לבדיקה וניתוח של חשבונות החשמל של לקוחותינו.
 • הפיכת חשבונות החשמל השוטפים לקלנדריים (מה- 1 לחודש ועד ל- 30/31 לחודש).
 • בדיקת נכונות החשבונות ופנייה לספק החשמל בכל חשד לחיוב יתר.
 • בדיקת מגמות בצריכת החשמל בארגון ע"י השוואה לצריכה בחודש הקודם ולחודש המקביל אשתקד.
 • איתור חריגים בצריכת החשמל ובירור הסיבות לכך.
 • בדיקת חיובים מיוחדים כגון קנסות בגין מקדמי הספק.
 • ביצוע אופטימיזציה של תעריפים.
 • מעקב אחר צרכנים חדשים שנוספו לארגון או הוסרו ממנו.
 • הפקת דוחות מעקב חודשיים ושנתיים.
 • ייעוץ בכל הקשור להתחשבנות פנימית בחשמל מול צרכנים פנימיים, שוכרים וכד'.

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך ללא כל התחייבות בנושא בקרת צריכה והוצאות החשמל של ארגונך, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט את השירות על כל היבטיו ויתרונותיו.