כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

הפקת חשבונות חשמל

גדיר הנדסה מפיקה חשבונות חשמל לצורך חיוב צרכני משנה כגון שוכרים. החיוב מתבצע על בסיס קריאות הצריכה ותעריפי החשמל וגדיר הנדסה מורידה את כל "כאב הראש" הנלווה להכנת חשבונות החשמל ומענה שוטף לשאלות הצרכנים המחוייבים.