כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

ייעוץ בנושא ייצור עצמי של חשמל בקו-גנרציה

גדיר הנדסה מסייעת לארגונים הבוחנים אפשרות להיכנס לפרויקט של יצור עצמי של חשמל בקו-גנרציה לקראת או לאחר הגעת צנרת גז טבעי לאתר החברה.
גדיר הנדסה מסייעת לחברות לבצע בדיקת כדאיות טכנו-כלכלית ראשונית והצגת כל המשמעויות וההכנות הנדרשות לפרויקט מבחינת הארגון.