כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

ייעוץ בנושא רכישת חשמל מספק פרטי

יותר ויותר ארגונים עוברים לרכש חשמל מספק חשמל פרטי. גדיר הנדסה מסייעת לארגונים הבוחנים מעבר לספק חשמל פרטי לבצע בדיקת כדאיות כלכלית ראשונית. בדיקה זו כוללת הכנתפרופיל צריכת החשמל הנוכחי והעתידי על פי דרישת הספקים הפרטיים, איתור ספקי חשמל בעלי יתירות אשר מתאימים לפרופיל הצריכה של הלקוח, וניהול משא ומתן מיטבי עם הספקים לקראת סגירת הסכם אספקה.