כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

מחשבון אנרגיה

מחשבון לחישוב צריכת אנרגיה שנתית בארגון

סוג האנרגיה יחידת מדידה צריכה שנתית
חשמל קוט"ש
מזוט טון
סולר ליטר
גפ"מ טון
גז טבעי MMbtu
בנזין ליטר
סה"כ אנרגיה טשע"נ
קיימת חובת ביצוע סקר אנרגיה חמש-שנתי (לפי התקנות)
קיימת חובת מינוי ממונה אנרגיה (לפי התקנות)