כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

סקר מלכודות קיטור

בארגונים עתירי צריכת קיטור (מפעלים, מרכזים רפואיים וכדומה) קיימים עשרות ואפילו מאות מלכודות קיטור. כל מלכודת קיטור לא תקינה יוצרת בזבוז ניכר של אנרגיה.
במהלך סקר מלכודות קיטור אנו מתעדים את מצאי כל מלכודות הקיטור בארגון (סוג ומיקום של כל מלכודת), מסמנים אותן בשטח ובודקים את תקינותן באמצעות ביצוע צילומים תרמיים.
בגמר הסקר מוגש דוח מפורט הכולל את כל הממצאים, המסקנות וההמלצות.