כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

סקר צרכני חשמל

על מנת לנהל את צריכות והוצאות החשמל של הארגון בצורה נכונה ואפקטיבית יש לוודא קודם כל שבסיס הנתונים של הארגון לגבי צרכני החשמל (מוני החשמל) של הארגון הוא נכון, מלא ומעודכן. בארגונים עם צרכני חשמל רבים כמו עיריות ומועצות, קיימים עשרות או מאות צרכני חשמל המפוזרים באזור גיאוגרפי נרחב.
התכלית של סקר צרכני החשמל, הנערך אחת למספר שנים, הוא לוודא שכל צרכני החשמל של הארגון מתועדים כנדרש.

סקר צרכני חשמל כולל את הפעילויות הבאות:

  • איתור כלל מוני החשמל בשטח ואימות שיוכם לארגון.
  • אימות כתובת ושם המונה.
  • קריאת הצריכה של המונה והשוואתה לזו המופיעה בחשבון החשמל האחרון שהתקבל.
  • שיוך הצרכן (המונה) ליח' הארגונית המתאימה ולסעיף התקציבי הנכון.
  • תיעוד המונה בצילום דיגיטלי והגדרת מיקומו בקואורדינטות GPS.
  • בדיקה ויזואלית שלא מחוברים למונה צרכנים זרים (פיראטיים).
  • בדיקה ויזואלית שאין מפגעי בטיחות הקשורים למונה.
  • הכנת חוברת לסיכום הסקר הכוללת ממצאים והמלצות והצגתה בארגון.

נשמח לתאם איתך פגישה בארגונך, ללא כל התחייבות, על מנת להציג בפניך ביתר פירוט את פעילות סקר מוני החשמל.