כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

פרויקטים לשדרוג תאורת רחוב ברשויות מקומיות

עקב התפתחות תאורת הלד והגדלת הכדאיות הכלכלית שלה, רשויות מקומיות רבות מבצעות שדרוג של תשתית תאורת הרחובות הישנה לתאורת לד. פרויקטי שדרוג תשתיות התאורה כוללים גם בחינה והתקנת מערכות בקרה מתקדמות, ותשתיות נוספות כגון מצלמות ותקשורת ווי-פיי לשימושים שונים.

גדיר הנדסה מלווה מקצועית רשויות מקומיות רבות בביצוע פרויקטים לשדרוג מערכות התאורה ובכלל זה:
א. בדיקת כדאיות כלכלית של הפרויקט בחלופות טכנולוגיות שונות.
ב. סקר שטח למיפוי כל תשתיות תאורת הרחוב ברשות (מרכזיות, עמודים וגופי תאורה) עד לקבלת שכבת GIS מלאה
    ועדכנית למערכת המידע של הרשות.
ג. הכנת בקשה להצעות מחיר או מכרזים ובכלל זה אמות המידה הנדרשות מהספקים, אופן בחירת הספק הזוכה ודרישות
    השירות והתחזוקה לאחר התקנת המערכת החדשה.
ד. סיוע בבחירת הספק הזוכה.
ה. פיקוח עליון ו/או צמוד לאורך ביצוע הפרויקט, כולל ביצוע מדידות פוטומטריות
    לבדיקת איכות התאורה ועמידתה בתקנים.
ו. מדידת החיסכון בחשמל בפועל כתוצאה מהפרויקט.