כניסה למערכת יהל / כניסה למערכת יובל  [ללקוחות החברה בלבד]    |

הסמכה לתקן ניהול אנרגיה 50001-ISO

במסגרת תהליך ההסמכה אנו מבצעים את הפעילויות הבאות:
א. סקר אנרגיה הממפה את כל צרכני האנרגיה בארגון, את כל אמצעי מדידת האנרגיה המצויים בארגון ואת כל התהליכים הקיימים בתחום רכישת ושימוש באנרגיה בארגון
ב. הגדרת נהלים חדשים בתחום השימוש באנרגיה בארגון כולל תהליכי מדידה ובקרה.
ג. הטמעת התהליכים וביצוע מבדק פנימי.
ד. סיוע בהיערכות למבדק הסמכה חיצוני של מכון התקנים עד לקבלת תעודת ההתעדה.

לדוגמא, גדיר הנדסה ליוותה מקצועית את רפאל עד לקבלת ההסמכה לעמידה בתקן.